Privacy Verklaring

Privacy- en cookieverklaring

Stijl op Peil
De Havezathe 26
8101 XX Raalte

T: 06- 36323176
W: www.stijloppeil.nl
E: info@stijloppeil.nl
KvK-nummer:    71378057

1.Verwerking persoonsgegevens 

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.stijloppeil.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.stijloppeil.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.     

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Stijl op peil gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Stijl op peil willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Laposta kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 1. Google Analytics
  Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.
 2. Social Media Kanalen
  Stijl op peil maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, LinkedIn en Instagram en YouTube. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Stijl op peil gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.
 3. Persoonsgegevens Stijl op peil verwerkt
  Stijl op peil kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de dienstverlening van Stijl op peil en/of omdat je deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld het contactformulier op de website van Stijl op peil aan ons hebt verstrekt. Hieronder kun je lezen welke informatie wij van jou verwerken en waarvoor:

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Met deze gegevens kunnen we jou ook offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op je emailadres.

Nieuwsbrief
Je krijgt van Stijl op peil alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Laposta gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Weggever of webinar
Op onze website kun je soms een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw emailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanvraagformulier. Wanneer jij je inschrijft voor een webinar hebben wij jouw e-mailadres nodig om jou de link van de webinar te sturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanmeldformulier. Naar aanleiding van de weggever of de webinar kunnen wij jouw e-mails sturen over onze dienstverlening. Hier kun je je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken. Website onderhoud en ondersteuning.

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een opdracht door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
  Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Stijl op peil een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken.
  De grondslag(en) voor ons zijn:
  – De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
  – De gegevens (bedrijfs)naam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
  – Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.
  – Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan Stijl op peil haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Stijl op peil geen diensten kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

 1. Delen met anderen
  Stijl op peil verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Stijl op peil een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Stijl op peil blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 2. Hoe lang we gegevens bewaren
  Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar (12 maanden) bewaard, indien u:

– Na het invullen van het contactformulier toch geen gebruik van onze diensten wenst te maken;
– Na één of meer adviestrajecten niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

De bewaringstermijn(en) zijn:  – De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.

 1. Jouw rechten
  Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Stijl op peil heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hierover hebt, neem dan contact op via info@stijlopppeil.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 2. Beveiliging van gegevens
  Stijl op peil neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stijloppeil.nl
 3. Klacht
  Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.